Životnosť vykurovacieho zdroja heatflow® pri jeho riadnom užívaní je prakticky totožná so životnosťou stavby samej. Je kľúčové, aby po celú dobu životnosti vykuroval heatflow® rovnako efektívne a komfortne ako v prvý deň spustenia. 

Dlhá životnosť heatflow® je daná najmä použitím vysoko odolných materiálov, jeho odbornej projekcii, inštalácii a v neposlednom rade jednoduchosťou tohto riešenia, pretože systém neobsahuje žiadne komplikované mechanické, elektronické alebo iné súčasti náchylné na vznik porúch a opotrebenie.

Nezáväzná cenová ponuka

Scroll to top