Vďaka svojej vysokej efektivite sa vykurovací systém heatflow® zahrieva už pri minimálnej spotrebe elektrickej energie, pričom vyrobené teplo účinným spôsobom odovzdáva ďalej do okolitého prostredia. 

Vďaka našej odbornej projekcii, vhodnej dimenzácii vykurovania a správnej voľbe jeho regulácie vieme dosiahnuť stav vysokého tepelného komfortu pri nízkych prevádzkových nákladoch individuálne pre vašu stavbu. 

Nechajte si vypočítať spotrebu heatflow® individuálne pre vašu stavbu

Nezáväzná cenová ponuka

Scroll to top