heatflow®

Vodné podlahové vykurovanie

 • Poruchový a hlučný zdroj tepla, ktorý si vyžaduje pravidelnú starostlivosť

Vodné podlahové kúrenie predstavuje komplikovaný systém pozostávajúci zo zdroja tepla, vodného potrubia a množstva ďalších mechanických či elektronických súčastí. Najčastejším zdrojom tepla je plynový kotol alebo tepelné čerpadlo, ktoré sami obsahujú mnoho súčiastok náchylných na opotrebenie a kazovosť. Preto je potrebný pravidelný servis, revízie a neskôr výmeny súčiastok. Po uplynutí relatívne krátkej životnosti nasleduje úplná výmena zariadenia s potrebou kúpy nového. Uvedený cyklus značne zvyšuje cenu vykurovacieho systému.

 • Pomalá a nepresná regulácia

Zdroj tepla je umiestnený zväčša v samostatnej technickej miestnosti. Po vyrobení tepelnej energie je potrebné transportovať ohriate médium – vodu, systémom vodných potrubí do miestností, do ktorých je nutné vyrobené teplo transportovať (obývacia izba, kúpeľňa, spálňa a pod.). Transportom média dochádza k zbytočnej strate energie a času. V danej miestnosti sa nachádza tzv. vodný had, ktorý sám svojou plochou zaberá iba približne 30% z plochy celej miestnosti. Kvôli malej vykurovacej ploche pomalým spôsobom nahrieva akumulačnú hmotu a zvyšnú vrstvu podlahy. Podobne pomaly prebieha jeho ochladenie v prípade potreby zníženia teploty v miestnosti, a to vďaka veľkej zotrvačnosti nahriatej vody.

 • Nedostatočný komfort

Malá plocha samotného vykurovacieho telesa napriek prítomnosti akumulačnej hmoty nedokáže dostatočne rovnomerne a na konštantnú teplotu nahriať podlahu. Tá býva často prekúrená. Vodné podlahové kúrenie nedokáže rovnomerne a hĺbkovo nahriať konštrukciu stavby teplom, ako ani dosiahnuť stav tepelnej rovnováhy v priestore.

 • Nepodporuje zdravú mikroklímu

Od nedokonale nahriatej podlahy sa prioritne ohrieva chladnejší vzduch, ktorý je s ňou v kontakte. Teplý vzduch prirodzene stúpa smerom hore, pričom dochádza k víreniu prachu. Konštrukcia sa nedokáže hĺbkovo nahriať teplom, a preto je v nej priestor pre vlhkosť spojenú s možnou tvorbou plesní.

 • Vysoké vstupné náklady a ich pravidelné zvyšovanie

Práve prítomnosť mnohých komplikovaných mechanických a elektronických súčastí, ako aj potreba nepriamych vstupných investícií spojených napr. s vybudovaním technickej miestnosti alebo privedením plynovej prípojky na pozemok spôsobujú vysoké vstupné náklady systému.

Zaobstaraním vykurovacieho systému sa začína pravidelné vynakladanie financií na jeho servis a údržbu spôsobené každoročným znižovaním účinnosti zdroja tepla. Pridružia sa tiež výdavky na výmenu súčiastok a následne, po uplynutí relatívne krátkej životnosti aj výmenu samotného zdroja tepla. Spoločnosti predávajúce vodné vykurovacie systémy vedia, že vstupná cena či orientačný výpočet nákladov na spotrebu energie zďaleka nepredstavujú celkovú cenu vykurovania.

Elektrické odporové káble a rohože

 • Nedostatočný komfort

  Bez ohľadu na to, či je odporový vykurovací kábel inštalovaný v podlahe voľne alebo vo forme tzv. vykurovacej rohože, ide o malý zdroj tepla, ktorý z celkovej plochy podlahy zaberá približne iba 25%.

  Malá plocha samotného vykurovacieho telesa ani v prípade inštalácie vykurovania pod akumulačnú hmotu nedokáže dostatočne rovnomerne nahriať podlahu tak, aby v každom bode dosahovala rovnakú ideálnu teplotu. Tento jav je v prípade inštalácie odporového kábla priamo pod nášľapnú podlahovú krytinu ešte markantnejší.

  Elektrický odporový kábel nedokáže rovnomerne a hĺbkovo nahriať konštrukciu stavby teplom, ako ani dosiahnuť stav tepelnej rovnováhy v priestore.

  ▪ Prekúrená podlaha a prekúrený vzduch v priestore

  Pre malú plochu samotného zdroja tepla je odporový vykurovací kábel nutné nahrievať na zbytočne vysoké teploty; jeho bežná prevádzková teplota predstavuje často približne 65°C až 70°C. To spôsobuje značný diskomfort v podobe prekúrenej nášľapnej vrstvy podlahy a následné prekurovanie vzduchu v miestnosti. Navyše, pri inštalácii priamo pod nášľapnú podlahovú vrstvu dochádza k ešte markantnejšiemu striedaniu intervalov prekúrenia a chladu v podlahe, čo je spôsobené striedaním jednotlivých vykurovacích cyklov.

  ▪ Nezdravá mikroklíma

  Od nedokonale nahriatej podlahy sa prioritne ohrieva chladnejší vzduch, ktorý je s ňou v kontakte. Teplý vzduch prirodzene stúpa smerom hore, pričom dochádza k víreniu prachu. Konštrukcia sa nedokáže hĺbkovo nahriať teplom, a preto je v nej priestor pre vlhkosť spojenú s možnou tvorbou plesní.

  ▪ Nedokonalá regulácia

  Rýchlosť a presnosť regulácie tohto typu podlahového vykurovania je značne limitovaná jeho vlastnosťami, a to najmä malou vykurovacou plochou, následným dlho trvajúcim ohrevom tej časti podlahy, pod ktorou sa zdroj tepla nenachádza, ako aj potrebou nahriatia na zbytočne vysoké teploty.

   

Nezáväzná cenová ponuka

Scroll to top