Umiestnenie vykurovania heatflow® do podlahy predstavuje najbežnejší a najkomfortnejší druh vykurovania stavby.

Presné umiestnenie heatflow® v skladbe podlahy posudzujeme vždy individuálne vzhľadom na priestorové možnosti, želanie klienta a ďalšie skutočnosti.

Štandardne heatflow® inštalujeme na podlahovú tepelnú izoláciu, prípadne na iný rovný a pevný podklad.

Následne sa na systém heatflow® aplikuje akumulačná a roznášacia hmota, ktorou je anhydritový poter, cementový poter alebo sadro vláknitá doska. Na túto hmotu možno pokladať finálne nášľapné podlahové krytiny, pričom sa pri ich voľbe nemusíte nijako obmedzovať.

Nezáleží na tom, či pôjde o drevenú podlahu, laminátové parkety, keramickú dlažbu, linoleum, koberec, liatu epoxidovú podlahu alebo iný materiál; stačí, že pôjde o krytinu vhodnú pre podlahové vykurovanie.

Nezáväzná cenová ponuka

Scroll to top