Ako skúsení odborníci v oblasti vykurovania dobre vieme, že mať účinný vykurovací systém nestačí. Je potrebné ho projektovať a aplikovať do vašej stavby presne na mieru vašim očakávaniam, potrebám, ako aj zohľadniť konkrétne vlastnosti vašej stavby. Naši odborníci sú vám k dispozícií vždy, keď si to práce na vašej stavbe vyžadujú. Je iba na vás, či budeme technické otázky riešiť priamo s vami, alebo nás necháte komunikovať s vašimi profesistami.

Q&A

Úvodná starostlivosť

Úvodná osobná starostlivosť o vás sa začína okamihom, keď nás prostredníctvom dopytového formuláru alebo iným vami zvoleným spôsobom prvýkrát oslovíte za účelom poradenstva, vypracovania cenovej ponuky alebo len získania bližších informácií o heatflow®. Ide najmä o:

Predrealizačná starostlivosť

Ak nám prejavíte dôveru, odsúhlasíte cenovú ponuku a rozhodnete sa pre riešenie heatflow®, náš tím odborníkov z jednotlivých oddelení sa vám bude individuálne venovať tak, aby prípravné práce pred realizáciou heatflow® a iné s vykurovaním súvisiace práce prebehli komfortne a bezproblémovo. Ak sa nechcete zaťažovať technickými detailmi, môžete sa na našich odborníkov spoľahnúť a oni všetky podstatné skutočnosti priamo odkomunikujú s vašimi profesistami.

Naša osobná predrealizačná starostlivosť o vás zahŕňa najmä:

Realizácia diela

Ak je stavba správne nachystaná na realizáciou vykurovania a sú dohodnuté potrebné náležitosti, nastupujú do práce naše skúsené realizačné tímy za účelom vykonania diela. Realizácia heatflow® u nás znamená najmä:

Porealizačná starostlivosť

Po realizácii a odovzdaní vykurovania často ešte situácia na stavbe neumožňuje bezprostredné zapojenie regulácie heatflow® a jeho spustenie do riadnej prevádzky. Preto musíme počkať, kým nám to postup vašich nadväzujúcich stavebných prác umožní. Naši odborníci z jednotlivých oddelení sú vám a vašim profesistom po celý čas k dispozícii a udržujú si prehľad o tom, čo sa na vašej stavbe deje. V rámci porealizačnej starostlivosti najmä:

Nezáväzná cenová ponuka

Scroll to top