heatflow® je vykurovanie univerzálne využiteľné v širokom spektre stavieb súčasnosti, a to najmä v nízko energetických a pasívnych rodinných domoch, ale aj rekreačných objektoch, ubytovacích zariadeniach či v administratívnych priestoroch.

Je možné ho však použiť i na vykurovanie priemyselných objektov, skladových priestorov, ako aj objektov s osobitnou potrebou dodania tepla, napr. Wellness centier. Heatflow® je vynikajúcim vykurovaním aj do starších objektov a historických objektov, avšak za podmienky, že prešli rekonštrukciou.

Systém je uplatniteľný pri rozličných konštrukčných materiáloch, a to najmä pri murovaných stavbách z tehly, pórobetónu alebo monolitov, rôznych drevostavbách a keramických stavbách.

Nezáväzná cenová ponuka

Scroll to top