V prípade, že inštalácia podlahového vykurovania heatflow® nie je možná, napríklad z dôvodu nedostatku miesta v podlahe, je možná realizácia stropného vykurovania heatflow®, ktoré v porovnaní s inými vykurovacími systémami dokáže stále zabezpečiť veľmi vysoký tepelný komfort a úžitkový komfort.

Pri stropnom variante heatflow® je spôsob nahriatia konštrukcie stavby a vzduchu v priestore v princípe rovnaký ako pri podlahovom vykurovaní heatflow®, postupuje však obrátene, nakoľko zdroj tepla je umiestnený v strope, konkrétne na konštrukcii v sadrokartónovom alebo kazetovom podhľade.

Efektívne nahriatie konštrukcie stavby zo stropu umožňuje heatflow® z dôvodu, že je sálavým a akumulačným vykurovaním v pravom zmysle slova.

Iné vykurovacie systémy, ohrievajúce prioritne vzduch v interiéry by preto neboli v stropnom variante vykurovania porovnateľne efektívne, keďže teplý vzduch, ktorý by od stropu nahrievali, z fyzikálneho hľadiska stúpa smerom hore.

Heatflow® však efektívne nahreje aj zvyšok konštrukcie stavby – steny a podlahu, ktoré následne rovnomerne sálajú teplo do priestoru.

Nezáväzná cenová ponuka

Scroll to top